Park Vossenburcht in Lievelde is volop in ontwikkeling. Het gaat om het terrein van voormalige slachterij Vion, dat in 2017 is aangekocht door de gemeente. De oude panden zijn gesloopt en het terrein is tijdelijk ingericht als park. Dit park wordt nu getransformeerd naar een aantrekkelijk park dat ruimte biedt aan verschillende functies zoals sport- en speelvoorzieningen én woningbouw. In Park Vossenburcht zijn inmiddels 18 bouwkavels voor ‘gewone’ woningen verkocht. Maar we hebben ook een plek gecreëerd voor vier Tiny Houses.

Pilotproject Tiny Houses

Midden in Park Vossenburcht is ruimte voor 4 Tiny Houses. Het gaat om een pilotproject voor een periode van 5 jaar. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk. Hiermee kunnen initiatiefnemers hun droom mogelijk maken. Voor alle andere zaken die bij een Tiny House komen kijken zijn de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk. We zijn dan ook op zoek zijn naar initiatiefnemers die deze uitdaging willen aangaan. Na ca. 4,5 jaar evalueren we de pilot en nemen we een besluit of we het project voorzetten of beëindigen.

Wat is een Tiny House

De gemeente Oost Gelre verstaat onder een Tiny House: een kleine, volwaardige en vrijstaande woning met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk zonder rioolaansluiting en nutsvoorzieningen.

Meer informatie

We houden u via onze website en sociale media op de hoogte van dit project. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met afdeling Omgeving via ro@oostgelre.nl of (0544) 39 35 35.

Tiny Houses in Park Vossenburcht
Een sfeerimpressie van een groepje Tiny Houses. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.