Natuurlijk gelden er regels. Zo moeten de Tiny Houses bijvoorbeeld voldoen aan het bouwbesluit. Daarnaast stellen we een aantal spelregels op die vastgesteld worden in een overeenkomst met de bewoners van de Tiny Houses.

Samengevat gelden de volgende voorwaarden voor de pilot:

 1. De woning is vrijstaand, heeft een maximale woonoppervlakte van 50 m2 en is niet hoger dan 6 meter. Bijvoorbeeld een begane grond met 40 m2 en een verdieping met 20 m2 is dus niet toegestaan.
 2. De woning is verplaatsbaar, volledig zelfvoorzienend en wordt niet aangesloten op nutsvoorzieningen.
 3. De woning bevat maatregelen/voorzieningen die bijdragen aan duurzaamheid, zoals:
  • het opwekken van duurzame energie en het besparen van energieverbruik;
  • het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, (bouw)materialen en afval;
  • het vergroten van de bestendigheid tegen het veranderende klimaat.
 4. Er moet sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat:
  • een Tiny House voldoet aan de bestaande en/of tijdelijke bouweisen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving;
  • een Tiny House wordt (vanwege de tijdelijkheid) getoetst op geselecteerde onderdelen van het bouwbesluit:
   • constructieve veiligheid;
   • brandveiligheid;
   • gezondheid (luchtverversing en spuien).
  • voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van ‘wonen’ is een omgevingsvergunning noodzakelijk;
  • een Tiny House hoeft (vanwege de tijdelijkheid) niet getoetst te worden aan welstandseisen;
 5. De onderlinge afstand tussen de woningen is minimaal 5 meter, dit vanwege de brandveiligheid. Is er toch sprake van een kleinere onderlinge afstand? Dan is een brandoverslagberekening nodig en wordt eventueel maatwerk toegepast. Rookmelders worden geadviseerd.
 6. Een gemeenschappelijk bijgebouw van maximaal 50 m2 is toegestaan, met een maximale hoogte van 6 meter en een maximale goothoogte van 3 meter.
 7. Erfafscheidingen, hekwerken, schuttingen e.d. passen niet bij het parkkarakter en zijn niet toegestaan.
 8. Er moet sprake zijn van een permanente bewoning door de eigenaar. De bewoners schrijven zich in in de Basis Registratie Personen (BRP).
 9. Het doorverhuren van een Tiny House is niet toegestaan. Ook commerciële exploitatie, gebruik voor recreatieve doeleinden of als 2e woning is niet toegestaan.
 10. Een beroep of bedrijf aan huis is niet toegestaan, tenzij daar een afzonderlijke vergunning voor is verleend.
 11. De huurkosten bedragen voor de kavel van 50 m2 grond bedraagt € 50,- per maand.
 12. De bewoners zijn zich bewust van de tijdelijkheid van 5 jaar. Na ca. 4,5 jaar vindt een evaluatie plaats over de toekomst van de pilot.
kavels