Woningbouwplan aan de Oude Papendijk

Ontwikkeling woningbouw Oude Papendijk

Op 22 november 2022 heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd op onder andere de percelen van het agrarisch bedrijf aan de Oude Papendijk 4 in Groenlo. De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de Gemeente Oost Gelre moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de eigenaar zijn grond wil verkopen. Aankoop Oude Papendijk 4 Gemeente en eigenaren van de Oude Papendijk 4 zijn hierover verder in gesprek gegaan. Zij hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van deze locatie. Op 10 oktober jl. heeft het college besloten om de gebouwen en grond te willen kopen. Hiervoor heeft het college een aankoopkrediet aangevraagd bij de gemeenteraad. Woningen Oude Papendijk Groenlo De gemeente kan ongeveer 180-220 woningen bouwen op het aangekochte gebied samen met grond die de gemeente al bezat. Daarbij houdt de gemeente de regie in eigen hand. Dit woningbouwplan zorgt er mede voor dat we als gemeente een bijdrage leveren om de doelen uit de Woonvisie 2023-2027 [link naar Woonvisie van maken] te gaan halen. In de volgende maanden zullen we het woningbouwplan, met de voorzieningen die daarbij horen, uitwerken tot een stedenbouwkundig ontwerp. Dat doen we in samenwerking met onze inwoners en grondeigenaren in de directe omgeving.

Documenten

Hieronder vind u de beschikbare documenten over de ontwikkeling van woningbouw Oude Papendijk.