Woningbouwplan aan de Oude Papendijk

Aan de westzijde van de Oude Papendijk in Groenlo laten wij 180 tot 220 nieuwe woningen bouwen. Dit plan draagt bij aan onze doelstelling om voor 2030, 1.300 nieuwe woningen te bouwen. Want ook in Oost Gelre is er veel vraag naar woningen. We hopen vanaf 2027 met de bouw van de eerste woningen te starten. Maar voordat het zover is treffen wij allerlei voorbereidingen. Informatie hierover lees je hier.

Stedenbouwkundig ontwerp

De gemeente Oost Gelre organiseert een werksessie om tot een eerste concept model(len) stedenbouwkundig ontwerp te komen. Deze bijeenkomst organiseren we voor alle aanwonenden van het projectgebied.

We hebben hiervoor een programma van eisen opgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden waarbinnen je als inwoner kunt meedenken. De randvoorwaarden vind je op de pagina Programma van eisen.

Heb je hier een vraag over? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen.

We verwachten medio 2024 een concept (model) stedenbouwkundig ontwerp te kunnen presenteren. Voor deze presentatie nodigen we alle inwoners van gemeente Oost Gelre uit. Hiervoor aanmelden is noodzakelijk. Houd deze website in de gaten of meld je aan via de nieuwsbrief. Zodra de datum bekend is kun je je hiervoor aanmelden.

Ontwikkeling woningbouw Oude Papendijk

Op 22 november 2022 heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd op onder andere de percelen van het agrarisch bedrijf aan de Oude Papendijk 4 in Groenlo. De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de Gemeente Oost Gelre moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen.

Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de eigenaar zijn grond wil verkopen.

Aankoop Oude Papendijk 4

De gemeente Oost Gelre en de eigenaren van de Oude Papendijk 4 zijn hierover verder in gesprek gegaan. Zij hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van deze locatie. Op 10 oktober 2023 heeft het college besloten om de gebouwen en grond te willen kopen. Hiervoor heeft het college een aankoopkrediet aangevraagd bij de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft inmiddels unaniem besloten het krediet te willen verlenen.

Woningen Oude Papendijk Groenlo

De gemeente kan ongeveer 180-220 woningen bouwen op het aangekochte gebied samen met grond die de gemeente al bezat. Daarbij houdt de gemeente de regie in eigen hand. Dit woningbouwplan zorgt er mede voor dat we als gemeente een bijdrage leveren om de doelen uit de Woonvisie 2023-2027 te gaan halen.

In de volgende maanden zullen we het woningbouwplan, met de voorzieningen die daarbij horen, uitwerken tot een stedenbouwkundig ontwerp. Dat doen we in samenwerking met onze inwoners en grondeigenaren in de directe omgeving.

zicht op plangebied Oude Papendijk