Planning onderzoeken project locatie

2023

  • Inmeting project locatie november
  • Hoogtemeting november

2024

  • Ecologie februari tot en met oktober (bestaand uit diverse veldbezoeken)
  • Verkeerstellingen vanaf maart
  • Niet gesprongen explosieven nadat het ecologisch onderzoek is afgerond (datum volgt)
  • Archeologisch proefsleuvenonderzoek nadat het ecologische onderzoek is afgerond (datum volgt)

Globale planning

2023

September 2023
Factor C Stakeholderanalyse

Oktober 2023
Raadplegen bewoners met bewonersbrief

November 2023
Raadplegen bewoners participatieaanpak

November 2023
Participatieronde 1.
Participatieaanpak.

December 2023
Participatieaanpak wordt digitaal gedeeld op de projectenwebsite.

December 2023
Randvoorwaarde woningbouw Oude Papendijk op projectenwebsite.

2024

Februari 2024
Participatieronde 2.
Werksessie met aanwonenden.

Juni 2024
Participatieronde 3.
Terugkoppeling werksessie aanwonenden.

Beoordeling input
De uitkomsten worden schriftelijk vastgelegd en digitaal gedeeld op de projectenwebsite.

Juni 2024
Participatieronde 4.
Concept modellen stedenbouwkundig ontwerp.

Beoordeling input
De uitkomsten worden schriftelijk vastgelegd en digitaal gedeeld op de projectenwebsite.

Juni 2024
Participatieronde 5.
Definitief stedenbouwkundig ontwerp en concept beeldkwaliteitsplan en ontwerp omgevingsplan.

Beoordeling input
De uitkomsten worden schriftelijk vastgelegd en digitaal gedeeld op de projectenwebsite.

Oktober 2024
Ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage.

November 2024
Participatieronde 6.
Ontwerp omgevingsplan.

December 2024
Ontwerp omgevingsplan ter inzage.

2025

Start ontwerpfase participatieaanpak wordt nader bepaald.

Start voorbereidingsfase participatieaanpak wordt nader bepaald.

 

 

2026-2029

Start uitvoeringsfase participatieaanpak wordt nader bepaald.

Start bouwrijpfase en bouw eerste kavels

Start nazorgfase participatieaanpak wordt nader bepaald.

Deze planning is onder voorbehoud en kan gedurende de werkzaamheden nog wijzigen.