Participatie

De gemeente Oost Gelre vindt het belangrijk dat inwoners vroegtijdig inbreng kunnen leveren. Daarom stellen we een participatieplan op voor dit woningbouwproject.

Het participatietraject ziet er als volgt uit:

  • Januari, kansen en knelpunten ophalen
  • Maart, concept stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan
  • Mei, definitief stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan en concept ontwerp omgevingsplan
  • Juni, definitief ontwerp omgevingsplan

Hoe gaan we inwoners betrekken?

In november 2023 gaan we samen met belanghebbenden het participatieplan vaststellen. Wanneer het participatieplan is vastgesteld, openen we een projectwebsite Woningbouw Oude Papendijk. Via deze speciale website kunnen alle inwoners wensen en knelpunten doorsturen. Omwonenden en grondeigenaren ontvangen hierover tijdig nog een brief. Ook lezen inwoners op deze projectwebsite alles over het woningbouwproject Oude Papendijk. De projectenwebsite is voor elke inwoner in Oost Gelre toegankelijk.

Met deze wensen plus de eisen vanuit de gemeente stellen we een concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan op.

We proberen deze plannen in concept te presenteren aan de inwoners in het eerste kwartaal van 2024 tijdens een volgende bijeenkomst. Vervolgens kunnen we met de inbreng vanuit deze inwonersavond  waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2024, tijdens een bijeenkomst, een definitief stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan presenteren. Tijdens deze 3e avond bespreken we ook de aanpassing van het bestemmingsplan. We proberen om eind 2024/begin 2025 een definitief ontwerp en het omgevingsplan vastgesteld te hebben. en in de loop van 2025 een start te maken met de bebouwing van de eerste kavels.