De gemeente Oost Gelre vindt het belangrijk dat inwoners vroegtijdig inbreng kunnen leveren. Daarom stellen we een participatieplan op voor dit woningbouwproject.

Het participatietraject ziet er als volgt uit:

  • 28 november: participatieaanpak met aanwonenden.
  • 7 Februari: werksessie voor het ontwerp stedenbouwkundig plan met aanwonenden.
  • Maart-juli: concept stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan.
  • Juli-oktober: definitief stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan en concept ontwerp omgevingsplan.
  • Oktober-december: definitief ontwerp omgevingsplan.

Hoe gaan we inwoners betrekken?

In november 2023 hebben we onze participatieaanpak gepresenteerd aan grondeigenaren en aanwonenden. Wanneer het participatieaanpak is vastgesteld, publiceren we dit op deze website. Via deze website kunnen alle inwoners het project volgen en meedenken wanneer hier om gevraagd wordt. Wanneer wij inwoners gelegenheid geven om mee te denken, ontvangen zij hierover tijdig een inwonersbrief. Ook lezen inwoners op deze projectwebsite alles over het woningbouwproject Oude Papendijk. De projectenwebsite is voor elke inwoner in Oost Gelre toegankelijk.

De gemeente gaat eerste met aanwonende en grondeigenaren een werksessie organiseren. Met deze input stellen we een concept stedenbouwkundig plan op.

We proberen de eerste conceptmodellen stedenbouwkundig ontwerp te presenteren aan de inwoners in het eerste kwartaal van 2024 tijdens een volgende bijeenkomst. Vervolgens kunnen we met de inbreng vanuit deze inwonersavond waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2024, tijdens een bijeenkomst, een definitief stedenbouwkundig plan en een definitief beeldkwaliteitsplan presenteren. Tijdens deze avond bespreken we ook de aanpassing van het bestemmingsplan. We proberen om eind 2024/begin 2025 een definitief ontwerp en het omgevingsplan vastgesteld te hebben. En in de loop van 2025 een start te maken met de bebouwing van de eerste kavels.