Op donderdag 30 november houden we een vragenronde voor het CPO-project op de plek van de voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde. Op deze plek aan de Schatbergstraat 81 willen we een woonbuurt ontwikkelen met 8 tot 12 woningen. Vanaf 18.30 tot 20.00 uur kunt u (aanvullende) vragen stellen, bijvoorbeeld over het selectiebeleid.

Over CPO

Een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject op zich neemt. Ook financieel. Een inwoner die in het CPO meedoet, gaat ook zelf wonen in één van de woningen. Toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging, om gezamenlijk koopwoningen te realiseren. Het resultaat is een straat of wijk die past bij de wensen van uw leefomgeving.

Vragen stellen

U kunt tot maandag 4 december uw (aanvullende) vragen stellen. Alle vragen, schriftelijk ingeleverd of tijdens de bijeenkomst gesteld, bundelen we in een nota. Op elke vraag geven we antwoord. De nota sturen we naar de aanwezigen van de bijeenkomst en/of de vraagsteller. De nota publiceren we ook op de website.

Aanmelden bijeenkomst

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via deze webpagina over de CPO Jozefschool. Als u zich heeft aangemeld, krijg u een bevestiging. Daarin staat ook de locatie van de informatieavond.

De voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde.
De voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde.