De gemeente Oost Gelre heeft de gronden en gebouwen aan de Schatbergstraat 81 in Lichtenvoorde in bezit. De gemeente wil op de plek van de voormalige St. Jozefschool een woonbuurt ontwikkelen.

Inwoners zelf d’ran

De gemeente wil door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) deze woonbuurt ontwikkelen. Dit betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject van A tot Z, van ontwerp tot en met realisatie, op zich neemt. Ook financieel. Eén van de voorwaarden is dat een inwoner die in het CPO meedoet, zelf gaat wonen in één van de nieuwe woningen.
De gemeente start daarom een prijsvraag. Met als doel een groep inwoners te kiezen die deze kar wil gaan trekken.

Wat is een CPO?

Toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging, om gezamenlijk koopwoningen (nieuw of herstructurering) te realiseren. Deze vereniging met toekomstige bewoners is vanaf het begin tot en met het eind verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling. Het resultaat is een straat of wijk die goed past bij de wensen van de leefomgeving van de bewoners. Met als gevolg een hogere bewonerstevredenheid.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan dit CPO-project?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de uitvoering van een CPO. Hieronder een greep uit de voorwaarden:

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de sloop van het huidige pand en levert de grond kaal aan;
  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de plan-juridische voorbereiding;
  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de civieltechnische uitvoering, inclusief het bouwrijp maken van de grond;
  • De financiële verantwoordelijkheid van de uitvoering van het gehele project zijn voor de vereniging met toekomstige bewoners;
  • Er mogen 8 tot 12 woningen worden gerealiseerd;
  • Tenminste 80% van de woningen zijn gereserveerd voor de vereniging met toekomstige bewoners;
  • De prijzen van woningen kosten maximaal 405.000,– euro v.o.n. (maximale NHG);
  • De woningen zijn uitsluitend bedoeld voor zelfbewoning;
  • Mocht de prijsvraag geen haalbaar plan opleveren, dan behoud het college het recht om terug te gaan naar de raad met de vraag het besluit te nemen dat de gemeente zelf het projectmanagement uitvoert.

Overige voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen staan beschreven in het selectiebeleid

De gemeente Oost Gelre heeft een selectiebeleid opgesteld waarin voorwaarden staan waaraan uw plan, dat u samen met uw CPO-groep hebt opgesteld, moet voldoen. In het selectiebeleid leest u ook over de inschrijvings- en de selectieprocedure. Hier vindt u ons selectiebeleid. Dit zijn de bijlagen behorend bij het selectiebeleid.

Het is de bedoeling dat u een idee aan ons voorlegt. Wij willen voorkomen dat een CPO-groep onnodig kosten maakt, door een volledig uitgewerkt plan te leveren. Uitwerking van de plannen levert daarom geen extra waardering op.

De inschrijving is geopend!

Heeft u een CPO-groep gevormd en een plan uitgewerkt dat aan het selectiebeleid voldoet? Dan kunt u nu uw plan indienen.

Plannen kunnen ingediend worden tot en met 31 januari 2024. De gemeente Oost Gelre gaat daarna de ingediende plannen toetsen aan het selectiebeleid, en een winnende CPO-groep selecteren.

Heeft u nog vragen aan de gemeente over het selectiebeleid?

Wij organiseren donderdag 30 november 2023 om 18.30 (week 48) een bijeenkomst waar u uw vragen kunt stellen. Daarna heeft u nog tot 4 december 2023 om (aanvullende) vragen aan de gemeente te stellen. Alle vragen die tijdens de bijeenkomst of tot en met 4 december 2023 worden gesteld, worden gebundeld in een Nota waarin de gemeente per vraag een antwoord geeft. De Nota wordt geanonimiseerd opgestuurd naar de aanwezigen van de bijeenkomst en/of iedereen die een vraag heeft gesteld. De Nota wordt ook gepubliceerd op de website.

Wilt u een bezoek brengen aan het pand van de voormalige school?

Dat kan in week 47 en in week 51.

Geef in de mail duidelijk aan waar u zich voor aanmeldt.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen via wonen@oostgelre.nl ter attentie Project Jozefschool – Nans Weelink.