De gemeente Oost Gelre heeft de gronden en gebouwen aan de Schatbergstraat 81 in Lichtenvoorde in bezit. Op de plek van de voormalige St. Jozefschool wordt een woonbuurt ontwikkeld.

Inwoners zelf d’ran

De gemeente wil door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) deze woonbuurt ontwikkelen. Dit betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject van A tot Z, van ontwerp tot en met realisatie, op zich neemt. Ook financieel. Eén van de voorwaarden is dat een inwoner die in het CPO meedoet, zelf gaat wonen in één van de nieuwe woningen.
Hiervoor heeft de gemeente een prijsvraag gestart. Met als doel een groep inwoners te kiezen die deze kar gaat trekken.

Wat is een CPO?

Toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging, om gezamenlijk koopwoningen (nieuw of op basis van herstructurering) te realiseren. Deze vereniging met toekomstige bewoners is vanaf het begin tot en met het eind verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling. Het resultaat is een straat of wijk die goed past bij de wensen van de leefomgeving van de bewoners. Met als gevolg een hogere bewonerstevredenheid.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan dit CPO-project?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de uitvoering van een CPO. Hieronder een greep uit de voorwaarden:

  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de plan-juridische voorbereiding;
  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de civieltechnische uitvoering, inclusief het bouwrijp maken van de grond;
  • De financiële verantwoordelijkheid van de uitvoering van het gehele project zijn voor de vereniging met toekomstige bewoners;
  • Er mogen 8 tot 12 woningen worden gerealiseerd;
  • De woningen zijn uitsluitend bedoeld voor zelfbewoning;
  • Mocht de prijsvraag geen haalbaar plan opleveren, dan behoudt het college het recht om terug te gaan naar de raad met de vraag het besluit te nemen dat de gemeente zelf het projectmanagement uitvoert.

Overige voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen staan beschreven in het selectiebeleid

De gemeente Oost Gelre heeft een selectiebeleid opgesteld waarin voorwaarden staan waaraan uw plan, dat u samen met uw CPO-groep hebt opgesteld, moet voldoen. In het selectiebeleid leest u ook over de inschrijvings- en de selectieprocedure.

Het is de bedoeling dat u een idee aan ons voorlegt. Wij willen voorkomen dat een CPO-groep onnodig kosten maakt, door een volledig uitgewerkt plan te leveren. Uitwerking van de plannen levert daarom geen extra waardering op.

Deze inschrijving stond alleen open voor de drie CPO-groepen die zich bij de eerste ronde reeds bij ons hebben gemeld.

Voor de drie CPO-groepen die in de eerste periode een inschrijving hadden gedaan, stond een inschrijving opnieuw open. De openstelling van deze prijsvraag was van vrijdag 15 maart 2024 tot en met donderdag 11 april 2024.

Nieuwe CPO-groepen konden zich dus niet melden.

De Nota Vraag en Antwoord is beschikbaar

Tot 4 december 2023 waren geïnteresseerden in de gelegenheid om vragen te stellen over het selectiebeleid. Deze vragen zijn gebundeld en voorzien van een antwoord in een Nota. Deze Nota is beschikbaar op de website.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen via wonen@oostgelre.nl ter attentie Project Jozefschool – Peter Ballast.