Op de plek van de voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde willen we een woonbuurt ontwikkelen met 8 tot 12 woningen. De gronden geven we uit in het kader van een zogenaamd CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Inwoners zelf D’ran

Het betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject op zich neemt. Ook financieel. Een inwoner die in het CPO meedoet, gaat ook zelf wonen in één van de woningen. De gemeente start daarom een prijsvraag. Met als doel een groep inwoners te kiezen die deze kar wil gaan trekken.

Nota Vraag en Antwoord

Tot maandag 4 december 2023 konden geïnteresseerden vragen stellen over het selectiebeleid. Deze vragen hebben we opgeschreven en beantwoord in een nota. Deze nota kunt u vinden op de website.

Gewijzigd selectiebeleid

De wijziging gaat over de verantwoordelijkheden en de kosten voor eventuele bodemsanering wanneer verontreiniging wordt gevonden. De gemeente betaalt deze kosten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het selectiebeleid en de inschrijving op bouwen en wonen in oostgelre cpojozefschool.

De voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde.
De voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde.