Op dinsdag 6 september 2022 start de inschrijving voor een bouwkavel in het plan woningbouw Kapelweg Vragender.

Verkaveling

Wilt u een woning bouwen in het plan Kapelweg Vragender, dan kunt u zich hiervoor inschrijven vanaf dinsdag 6 september. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavel uw voorkeur uitgaat.

Inschrijving/loting

De inschrijving voor deze kavels start op dinsdag 6 september 2022  en duurt tot en met donderdag 22 september 2022. Op donderdag 22 september moet om uiterlijk 12 uur het formulier in het bezit van de gemeente zijn. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. De prijs is vastgesteld op € 266,20 per m2 inclusief BTW.  Starters kunnen een korting van 10% op de grondprijs krijgen mits de kavel niet groter is dan 200 m2, ze niet ouder dan 35 jaar zijn en ze voor de eerste maal een eigen woning verkrijgen.

Bouwplannen

Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 5 juli 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied herziening woningbouw Kapelweg Vragender” en beeldkwaliteitsplan ‘Kapelweg Vragender”.

Inschrijfformulier en uitgiftevoorwaarden beschikbaar vanaf 6 september 2022

Vanaf 6 september 2022  kunt het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden hier inzien en downloaden of afhalen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Vragen?

  • Heeft u nog vragen over de inschrijving of de uitgifte van de bouwkavels? Neemt u dan contact op met Irma Papen van de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 34 95.
  • Heeft u vragen over het bouwplan? Neemt u dan contact op met de afdeling Bouwen, tel. (0544) 39 36 00.