Heeft u interesse in een kavel? Neem dan contact opnemen met de gemeente Oost Gelre.

We reserveren de kavel twee maanden voor u. Dit kost u niets. Wilt u verder met de kavelkoop? Dan zijn dit de stappen die u binnen die twee maanden moet nemen:

  1. Lever de getekende koopovereenkomst bij de gemeente in;
  2. Of doe een schriftelijk verzoek dat u de kavel in optie wenst te nemen tegen de wettelijke rente voor consumententransacties (op dit moment 6%);
  3. Of laat ons schriftelijk weten dat u afziet van de bouwkavel.

Hebben wij na afloop van de reserveringstermijn niets van u ontvangen? Dan vervalt de reservering en komt de bouwkavel weer in handen van de gemeente.

Optietermijn

Als u de kavel in optie wenst te nemen, dan geldt een optietermijn van 6 maanden. U betaalt daar optierente voor, vanaf de datum dat de reserveringstermijn afloopt tot de datum dat we getekende koopovereenkomst ontvangen. Dit geldt ook als u ons schriftelijk heeft laten weten dat de koop niet doorgaat.

Hebben wij binnen 6 maanden nadat de optie is ingegaan geen getekende koopovereenkomst van u ontvangen? Dan vervalt uw optie. U bent over die periode wel optierente verschuldigd.

Koopt u binnen deze termijn van 6 maanden de bouwkavel? Dan hoeft u geen optierente te betalen.

Burgemeester en wethouders kunnen de optietermijn met maximaal 6 maanden verlengen. Daarvoor schrijft u een gemotiveerde en schriftelijk verzoek.

Wijzigen van kavel

Krijgt u de kavel van uw eerste voorkeur niet in optie? Tijdens de optieperiode kunt u nog van kavel wisselen. De termijn van 6 maanden gaat dan over op de nieuwe kavel waarop u optie wenst te krijgen. De periode die u al een optie had, wordt in mindering gebracht op de optieperiode op de nieuwe kavel. Heeft u de koopovereenkomst ondertekend en ingeleverd? Dan kunt u niet meer van kavel veranderen.

Algemene uitgiftevoorwaarden

Bij het sluiten van een koopovereenkomst van grond of een gebouw met de gemeente zijn de uitgiftevoorwaarden uit de algemene uitgiftevoorwaarden van toepassing.