Het plan Pastoor van Arsschool in Lichtenvoorde is een van de nieuwbouwplannen die we als gemeente willen laten uitvoeren. Het is de bedoeling hier 26 woningen te laten bouwen. Dit zijn zowel koop- als huurwoningen. Daarmee draagt dit woningbouwplan bij aan het behalen van onze doelen uit de Woonvisie 2023-2027.  

Over het plan Pastoor van Arsschool

Dit plan ligt tussen de Oude Aaltenseweg en de Bernard ter Haarstraat, op de plek waar de voormalige Pastoor van Arsschool stond. Bijzonder is dat hier een plataan staat. Op verzoek van de omwonenden blijft deze staan en worden de nieuwe woningen rondom de boom gebouwd.

Hoeveel en welk type woningen komen er?

Hier worden 26 woningen gebouwd. Daarvan zijn 15 sociale huurwoningen. Woningcorporatie ProWonen bouwt en verhuurt deze woningen. Daarnaast komen er 5 koopwoningen die levensloopbestendig zijn en 6 koopwoningen voor starters. Een overzicht van de grondprijzen van 2024 voor woningbouwkavels leest u hier.

Stedenbouwkundig plan Pastoor van Arsschool, Lichtenvoorde

Wanneer start de bouw en wat is de planning?

Als gemeente geven wij de kavels voor de 6 starterswoningen en de 5 levensloopbestendige woningen uit. We verwachten dat de kavels voor deze koopwoningen in de eerste helft van 2025 uitgegeven kunnen worden. Naar verwachting kan in de tweede helft van 2025 met bouwen gestart worden. ProWonen verzorgt de realisatie van de sociale huurwoningen. Deze worden in 2025 gebouwd.

Wilt u op de hoogte blijven?

U kunt de ontwikkelingen volgen via:

  • Onze informatieavond op donderdag 13 juni a.s. tijdens een inloop van 19.30 – 21.00 uur
  • Deze pagina
  • Het gemeentenieuws in de Elna en Groenlose Gids
  • De digitale ‘Nieuwsbrief Pastoor van Arsschool’ waarvoor u zich kunt aanmelden

Woonvisie 2023-2027

Met 26 woningen op de locatie Pastoor van Arsschool dragen we bij aan het behalen van onze doelen uit de Woonvisie 2023-2027.

De gemeenteraad heeft deze Woonvisie voor Oost Gelre vastgesteld. Tot 2030 is het doel om ongeveer 1.300 woningen te bouwen. Zo bieden we starters een kans op de woningmarkt. Kunnen we ouderen laten doorstromen. En creëren we kansen voor nieuwkomers in de gemeente.

Heeft u nog vragen?

Mail uw vraag naar wonen@oostgelre.nl. Of bel met Marco Endlich, projectleider Pastoor van Arsschool op 06 – 29 59 00 83.