We zijn van plan om 69 woningen te bouwen aan Het Brook in Lichtenvoorde: ‘t Flierbos. Het gaat om grondgebonden woningen, zoals vrijstaande woningen, tweekappers, sociale huurwoningen en twaalf small houses. ‘t Flierbos wordt een gasloze wijk met aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuur inclusief bouwen, biodiversiteit en voedsel.

Wonen in het groen.

Het bestemmingsplan voor deze nieuwe woonwijk verandert van agrarisch naar ‘Groen’, ‘Tuin’, Verkeer’, ‘Water’ en ‘Wonen’. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan dat erbij hoort, laat de voorwaarden zien hoe deze woningbouwlocatie van de grond kan komen. Het ontwerp bestemmingplan vormt samen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan de basis voor het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Nieuwbouwplannen bekijken.

Het ontwerp van deze nieuwbouwplannen kunt u tijdens een periode van 6 weken bekijken. Het plan vindt u vanaf vrijdag 15 december 2023 op ruimtelijke plannen.

Bezwaar maken.

Tot en met donderdag 25 januari 2024 kunt u uw bezwaren tegen deze plannen inleveren. Uw schriftelijk bezwaar stuurt u aan de gemeenteraad onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Flierbos’. Deze stuurt u naar postbus 17, 7130 AA in Lichtenvoorde. Voor uw mondelinge bezwaren neemt u contact op met de afdeling Ruimte en Economie. U belt dan met (0544) 39 35 35.

Kaart van de nieuwbouwplannen voor ‘t Flierbos in Lichtenvoorde
Op deze tekening ziet u hoe het ontwerp eruit kan komen te zien. Het is nog geen definitief ontwerp.