Op de plek van de voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde willen we een woonbuurt ontwikkelen met 8 tot 12 woningen. De gronden geven we uit in het kader van een zogenaamd CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De deadline voor het indienen van een plan hiervoor nadert.

Deelname CPO

Deelnemen aan een CPO betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject op zich neemt. Ook financieel. Een inwoner die meedoet, gaat ook zelf wonen in één van de woningen. De gemeente maakt een keuze uit de ingediende plannen.

Indienen plan

Op donderdag 1 februari 2024 om 09.00 uur is de deadline voor het indienen van een plan. U kunt uw plan, inclusief alle vereiste documenten, bij de gemeente aanleveren via bouwen en wonen CPO St. Jozefschool.

Presenteren plan

Heeft u een plan ingediend, en wilt u deze presenteren aan de selectiecommissie? Dat kan op donderdag 8 februari 2024 op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via wonen@oostgelre.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het selectiebeleid en de inschrijving op bouwen en wonen CPO St. Jozefschool.

De voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde.
De voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde.