Onderdeel van Park Vossenburcht in Lievelde is woningbouw. De openbare inschrijving voor de 18 kavels vond in 2022 plaats. In de afgelopen tijd zijn alle geïnteresseerden voor de kavels 5, 6 en 7 benaderd. Dit liep in geen van de gevallen uit tot een verkoopprocedure. We stellen deze kavels daarom beschikbaar voor een bouwbedrijf om hier een blok van 3 rijwoningen te realiseren.

Interesse

U kunt uw interesse kenbaar maken middels een e-mail aan gemeente@oostgelre.nl. In deze e-mail dient u de volgende gegevens door te geven:

Personalia 
Naam en voorletters;
Adres en huisnummer;
Postcode en woonplaats;
Telefoonnummer.

Bedrijfsgegevens 
Bedrijfsnaam;
KvK-nummer;
Vertegenwoordigingsbevoegde.

Na het kenbaar maken van uw interesse zullen we de specifieke voorwaarden delen.

Inschrijftermijn

U kunt zich inschrijven tot 16 april 2024. Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen, laten we buiten behandeling. Na deze datum beoordelen we de inschrijvingen.

Direct starten met bouwen?

Om direct te kunnen starten met bouwen is er een mogelijkheid om een vergund bouwplan over te nemen. Dit kan in goed overleg met de vergunninghouders en eigenaren van de tekeningen. Voor overname van het plan is wel een in overleg met de vergunninghouders te bepalen vergoeding van toepassing. Het is niet verplicht om het bestaande plan te realiseren, eigen invulling is uiteraard ook mogelijk

Park Vossenburcht

In 2020 is er een visie opgesteld voor Park Vossenburcht in Lievelde. Het gaat globaal om het terrein tussen de spoorbaan en het Bernard Vos Clubhuus. Onderdeel van de visie voor Park Vossenburcht is woningbouw in parkhofjes aan de zijde van de Bergstraat. Inmiddels is fase 1 van deze visie in uitvoering en is fase 2 opgestart.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de locatie en de inschrijving? Neem dan contact op met Nienke Hemeltjen. Dit kan via n.hemeltjen@oostgelre.nl of (0544) 39 35 35. Ook kunt u kijken op deze projectpagina.