De grondprijsberekening uit 2021 liet een verschil zien in de kavelwaardering tussen de kleine en de grote kernen. Daarnaast was er ook een verschil in grondprijzen tussen de grote kernen onderling. Een duidelijke noodzaak of onderbouwing om dit verschil te handhaven is niet meer aanwezig. Daarom heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 5 juli 2022 aangegeven dat de grondprijzen marktconform moeten zijn. In lijn hiermee heeft het college van B&W besloten om de grondprijzen voor woningbouwkavels per 1 januari 2024 aan te passen.

Oude grondprijzen

De oude grondprijzen in de kleine kernen waren duidelijk lager dan in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo. Daarnaast was er voor de kleine kernen maar één grondprijs voor alle typen woningbouw. In de grote kernen was er één grondprijs voor kavels tot 500 m². Er was een tweede grondprijs voor kavels boven de 500 m². Onderling zat er verschil in de grondprijs tussen Lichtenvoorde en Groenlo.

Nieuwe grondprijzen

Voor het vaststellen van de nieuwe grondprijzen maken we onderscheid tussen de grote en de kleine kernen. Dat doen we op basis van de Regionale Woonagenda Achterhoek. De nieuwe grondprijzen gaan uit van het woningtype, de maximale VON-prijs en de kaveloppervlakte. Hierdoor verdwijnen de onderlinge verschillen in grondprijs tussen de grote kernen.

Hieronder staan de grondprijzen vanaf 1 januari 2024.

Woonkern Kavels 2024 (€ excl. btw) 
Lichtvoorde < 500 m2 250
< 500 m2 325
Groenlo < 500 m2 250
< 500 m2 325
Harreveld < 500 m2 225
< 500 m2 325
Lievelde  < 500 m2 225
< 500 m2 325
Mariënvelde  < 500 m2 225
< 500 m2 325
Vragender  < 500 m2 225
< 500 m2 325
Zieuwent  < 500 m2 225
< 500 m2 325

In de tabel ziet u welke soort woningen we hanteren volgens de Regionale Woonagenda Achterhoek.

Sociale huur (rij en appartementen)
Betaalbare koop Sociale koop/Starters (rij)
Goedkope koop (hoekrij/2^1 kap)
Middeldure koop (rij/2^1 kap/vrijstaand)
 Dure koop (2^1 kap/vrijstaand)
Dure koop Plus (vrijstaand)

Grote kernen 
De grondprijzen voor woningbouw in Lichtenvoorde en Groenlo hebben we gelijk getrokken. Dit betekent dat de prijzen uiteenlopen. Dit is tussen minimaal € 250,- en maximaal € 325,- excl. btw per m² voor beide kernen.

Kleine kernen 
Voor de kleine kernen is dit tussen € 225,- en € 325,- excl. btw per m². Hier is de verdeling per woningtype wel anders. Zo ligt de m²-prijs bij goedkope koopwoningen daar op € 225,- per m² excl. btw. In Lichtenvoorde en Groenlo ligt dit op € 250,- per m² excl. btw. De redenen om de grondprijzen in de kleine kernen in beperkte mate lager te houden, zijn onder andere:
minder openbare/maatschappelijke voorzieningen;
minder winkelaanbod;
minder beschikbaarheid van openbaar vervoer.

Voor- en nadelen

De nieuwe grondprijsberekening zorgt voor marktconforme grondprijzen en een evenwichtige bepaling van de grondprijzen. Voordeel is dat de ‘betaalbare koop’ woningen binnen de grote kernen beter bereikbaar worden voor de lagere inkomens. Nadeel is dat de grondprijzen in de kleine kernen voor ‘goedkope koop’ en het hoge segment zullen stijgen.

Starterskorting

Dit is een korting van 10% op de grondprijs voor starters die gold in de kleine kernen. De starterskorting kunt u vanaf nu voor zowel de grote als kleine kernen aanvragen.

De voorwaarden voor de starterskorting zijn:

  • De kavel heeft een woning met een maximale oppervlakte van 200 m².
  • De kavel wordt gekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar. Deze persoon koopt of verkrijgt wel voor de eerste keer een eigen woning.
  • Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen voor de duur van 10 jaar. Dat betekent dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting terugbetaald moet worden. Bij verkoop in ieder volgend jaar wordt de terugbetaling met telkens 10% lager. De koper moet het vast laten leggen bij de notaris.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de nieuwe grondprijzen of de voorwaarden voor de starterskorting leest u op onze website www.bouwenenwoneninoostgelre.nl. U kunt ook contact opnemen met Grondzakenadviseur Nienke Hemeltjen via (0544) 39 35 35 of n.hemeltjen@oostgelre.nl.
Meer over de Regionale Woonagenda Achterhoek leest u op lokale regelgeving overheid. De Woonvisie van Oost Gelre leest u op Oost Gelre woonvisie.

Foto van het Vriezenhuis in Winterswijk
In 2024 gelden er nieuwe grondprijzen voor bouwkavels in de gemeente Oost Gelre.