Wij zijn van plan om tot het jaar 2030 zo’n 1.300 nieuwe woningen te laten bouwen. De nieuwe woonwijk 't Flierbos in Lichtenvoorde, onderdeel van de woonwijk Het Flierbeek, is een van de nieuwbouwplannen die we als gemeente willen laten uitvoeren. Het plan is om hier 69 woningen te laten bouwen, bedoeld voor starters, huurders en kopers. Daarmee draagt dit woningbouwplan voor een belangrijk deel bij aan het behalen van onze doelen uit de Woonvisie 2023-2027. 

Waar ligt ’t Flierbos?

Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern Lichtenvoorde. Het is ongeveer 4 hectare groot en krijgt rondom een groensingel met struiken en bomen. Hiermee vormt het plangebied een kamer in het groen, zo is het idee. Ten noordoosten ligt de ontsluitingsweg Het Brook. Verder vormt de beek Flierbeek aan de noordzijde een duidelijke begrenzing van het plangebied. Daarnaast grenst het plangebied aan agrarische gronden in het buitengebied.

Hoeveel woningen komen er?

Hier worden 69 woningen gebouwd. Daarvan zijn 25 woningen (voor een deel sociale) huurwoningen. Woningcorporatie ProWonen bouwt en verhuurt de sociale huurwoningen. Daarnaast komen er 6 koopwoningen voor starters, 4 goedkope koopwoningen, 14 middeldure koopwoningen, 8 vrijstaande/2-onder-een-kapwoningen en 12 small houses. Ook parkeer-, verkeers- en groenvoorzieningen zijn in het plan opgenomen.

Voor wie zijn deze woningen?

Met de bouw van sociale huurwoningen komen we tegemoet aan de verplichting vanuit het Rijk om ongeveer één derde van het totale aantal woningen als sociale huurwoning te bouwen. In plan ’t Flierbos hebben we naast sociale huurwoningen ook small-houses, starterswoningen, kavels voor twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande kavels. Een overzicht van de grondprijzen van 2024 voor woningbouwkavels leest u hier.

Wanneer start de bouw en wat is de planning?

Om op de plaats van ‘t Flierbos te kunnen bouwen, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Daarna kan worden gestart met de voorverkoop van de kavels en het bouwrijp maken van de grond. We verwachten dat in 2026 gestart kan worden met bouwen. De reden dat dit later is dan aanvankelijk gedacht is dat het aanleggen van het energienetwerk door de nutsbedrijven meer tijd kost.

Wilt u op de hoogte blijven?

U kunt de ontwikkelingen volgen via:

  • Deze pagina
  • Het gemeentenieuws in de Elna en Groenlose Gids
  • De digitale ‘Nieuwsbrief ’t Flierbos’ waarvoor u zich kunt aanmelden.

Woonvisie 2023-2027

De gemeenteraad heeft de Woonvisie 2023-2027 voor Oost Gelre vastgesteld. Tot 2030 is het doel om ongeveer 1.300 woningen te bouwen. Zo bieden we starters een kans op de woningmarkt. Kunnen we ouderen laten doorstromen. En creëren we kansen voor nieuwkomers in de gemeente.

Met 69 woningen op de locatie ‘t Flierbos dragen we bij aan het behalen van de doelen uit onze Woonvisie 2023-2027.

Kaart van de nieuwbouwplannen voor ‘t Flierbos in Lichtenvoorde
Op deze kaart ziet u de plannen voor ’t Flierbos. Aan de afbeelding kunt u geen rechten ontlenen.