Gemeente Oost Gelre is van plan om tot het jaar 2030 zo’n 1.200 nieuwe woningen te bouwen. De nieuwe woonwijk Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde is een van de nieuwbouwplannen die de gemeente wil uitvoeren. Plan ’t Flierbos is onderdeel van deze woonwijk. Het plan is om hier ongeveer 70 woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen: starters, huurders en kopers. Daarmee draagt dit woningbouwplan voor een belangrijk deel bij aan het behalen van onze doelen uit de Woonvisie 2023-2027. De nieuwbouwplannen voor ’t Flierbos fase 3 leggen we dit jaar nog ter inzage.

Waar ligt ’t Flierbos?

Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern Lichtenvoorde. Het is ongeveer 4 hectare groot en krijgt rondom een groensingel met struiken en bomen. Hiermee vormt het plangebied een kamer in het groen, zo is het idee. Ten noordoosten ligt de ontsluitingsweg Het Brook. Verder vormt de Flierbeek aan de noordzijde een duidelijke begrenzing van het plangebied. Daarnaast grenst het plangebied aan agrarische gronden in het buitengebied.

Hoeveel woningen kunnen we hier bouwen?

We gaan ongeveer 70 woningen bouwen. Het gaat daarbij om ongeveer 35 rijtjeswoningen. Dit zijn ongeveer 25 (voor een deel) sociale huurwoningen, 7 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen. In het plan nemen we ook ongeveer 12 small houses op. Woningcorporatie ProWonen bouwt en verhuurt de sociale huurwoningen. Ook parkeer-, verkeers- en groenvoorzieningen zijn in het plan opgenomen.  Op de website van de gemeente Oost Gelre vindt u meer informatie over small houses.

Voor wie bouwen we deze woningen?

Met de bouw van 25 (voor een deel sociale) huurwoningen komen we tegemoet aan de verplichting vanuit het Rijk om ongeveer één derde van het totale aantal woningen als huurwoning te bouwen. In het plan hebben we ongeveer 22 betaalbare woningen opgenomen voor starters en doorstromers vanuit een starterswoning. Met betaalbaar bedoelen we goedkope koopwoningen tot 250.000 euro en duurdere koopwoningen tot een bedrag van 355.000 euro. We verwachten dat de overige 22 woningen zorgen voor doorstroming naar de duurdere woningen.

Wanneer start de bouw en wat is de planning?

We verwachten te kunnen beginnen met bouwen vanaf de tweede helft van 2024. Om op de plaats van ‘t Flierbos te kunnen bouwen, is eerst een aanpassing van het bestemmingsplan nodig (begin 2024). We verwachten dat de voorverkoop van de kavels in het voorjaar van 2024 start. Het doel is om halverwege 2024 te starten met het bouwrijp maken. Daarna kan de bouw starten.

Hoe gaan we samenwerken met inwoners?

Binnenkort ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een inloopavond over het woningbouwproject ‘t Flierbos. Ook geïnteresseerden die zich in het verleden via mail hebben aangemeld, ontvangen deze uitnodiging.

Wilt u op de hoogte blijven?

U kunt de ontwikkelingen volgen op verschillende manieren:

Woonvisie 2023-2027

Op 4 juli heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2023-2027 voor Oost Gelre vastgesteld. Tot 2030 is het doel om ongeveer 1265 woningen te bouwen. Zo bieden we starters een kans op de woningmarkt. Kunnen we ouderen laten doorstromen. En creëren we kansen voor nieuwkomers in de gemeente.

Met ongeveer 70 woningen op de locatie ‘t Flierbos zorgen we voor een belangrijk deel aan de doelen uit de Woonvisie 2023-2027. Op de website van Oost Gelre kunt u de hele Woonvisie lezen.

Kaart van de nieuwbouwplannen voor ‘t Flierbos in Lichtenvoorde
Op deze kaart ziet u de plannen voor ’t Flierbos. Aan de afbeelding kunt u geen rechten ontlenen.