Hieronder staat een voorbeeld van de 'Verklaring teruggave bouwkavel' die ondertekend moet worden wanneer je een optie op een kavel van de gemeente teruggeeft.

Verklaring teruggave bouwkavel

Ondergetekende(n):

naam:
adres:
woonplaats:

en

naam:
adres:
woonplaats

beëindigt/beëindigen de reservering/optie op de bouwkavel

……………………………………………………………………………………..

Hij/zij geeft/geven de kavel terug in de wetenschap dat:

  • aan opzegging tijdens de reserveringsperiode geen kosten zijn verbonden;
  • als de kavel wordt opgezegd in de optieperiode, optierente verschuldigd is over de koopsom met BTW.
    De rente wordt berekend over het tijdvak vanaf de eerste dag van de optieverlening tot en met de dag van ontvangst door de gemeente van de ingevulde en ondertekende verklaring van teruggave.
    Voor het percentage van de optierente wordt de wettelijke rente voor consumententransacties toegepast.

 

Ondertekend te ………………………………..   op   ………………………………..

 

Naam: …………………………………….   Naam:   …………………………………….