Starters hebben het moeilijk om toegang tot de woningmarkt te krijgen. Door een korting of lening wordt de toegang iets vergemakkelijkt. Hieronder staat meer informatie over beide opties.

Starterskorting

Door een starterskorting toe te passen wordt de toegang iets vergemakkelijkt. De starterskorting is 10% van de kavelprijs. Om te bereiken dat de korting daar terecht komt waar die voor bedoeld is, hebben we voorwaarden verbonden aan de starterskorting. Om voor deze korting in aanmerking te komen zijn de  volgende voorwaarden vastgesteld:

  • De kavel heeft een maximale oppervlakte van 200 m2.
  • De kavel wordt aangekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt.
  • Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen in de koopovereenkomst voor de duur van 10 jaar, dat bepaalt dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting wordt teruggevorderd, en bij verkoop in ieder volgend jaar de terugbetaling met telkens 10% lager wordt.

Starterslening

Starters in Oost Gelre kunnen een beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). U vraagt de Starterslening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

De lening kan worden aangevraagd via Oostgelre.nl/starterslening. Daar vind je ook meer informatie over de voorwaarden en kosten ervan.