Heeft u interesse in een kavel? Neem dan contact opnemen met de gemeente Oost Gelre.

We reserveren de kavel twee maanden voor u. Dit kost u niets. Wilt u verder met de kavelkoop? Dan zijn dit de stappen die u binnen die twee maanden moet nemen:

  1. Lever de getekende koopovereenkomst bij de gemeente in;
  2. Of doe een schriftelijk verzoek dat u de kavel in optie wenst te nemen tegen de wettelijke rente voor consumententransacties (op dit moment 6%);
  3. Of laat ons schriftelijk weten dat u afziet van de bouwkavel.

Hebben wij na afloop van de reserveringstermijn niets van u ontvangen? Dan vervalt de reservering en komt de bouwkavel weer in handen van de gemeente.

Optietermijn

Als u de kavel in optie wenst te nemen, dan geldt een optietermijn van 6 maanden. U betaalt daar optierente voor, vanaf de datum dat de reserveringstermijn afloopt tot de datum dat we getekende koopovereenkomst ontvangen. Dit geldt ook als u ons schriftelijk heeft laten weten dat de koop niet doorgaat.

Hebben wij binnen 6 maanden nadat de optie is ingegaan geen getekende koopovereenkomst van u ontvangen? Dan vervalt uw optie. U bent over die periode wel optierente verschuldigd.

Koopt u binnen deze termijn van 6 maanden de bouwkavel? Dan hoeft u geen optierente te betalen.

Burgemeester en wethouders kunnen de optietermijn met maximaal 6 maanden verlengen. Daarvoor schrijft u een gemotiveerde en schriftelijk verzoek.

Wijzigen van kavel

Krijgt u de kavel van uw eerste voorkeur niet in optie? Tijdens de optieperiode kunt u nog van kavel wisselen. De termijn van 6 maanden gaat dan over op de nieuwe kavel waarop u optie wenst te krijgen. De periode die u al een optie had, wordt in mindering gebracht op de optieperiode op de nieuwe kavel. Heeft u de koopovereenkomst ondertekend en ingeleverd? Dan kunt u niet meer van kavel veranderen.

Algemene uitgiftevoorwaarden

Bij het sluiten van een koopovereenkomst van grond of een gebouw met de gemeente zijn de uitgiftevoorwaarden uit de algemene uitgiftevoorwaarden van toepassing.

Huisnummer toewijzing

De gemeente geeft geen huisnummer uit voordat de bouwvergunning verleend is. Later als de bouwvergunning verleend is wordt het adres verwerkt in het BAG.